Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora farmaceutycznego - WIF

Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora farmaceutycznego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-03-01
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor farmaceutyczny
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 42976 z dnia 16 lutego 2019 r.

Opolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor farmaceutyczny
DZIAŁ NADZORU

Wymiar etatu: 1/1

    Liczba stanowisk pracy: 2

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Plebiscytowa 5
45 - 380 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu, w pełnym wymiarze czasu pracy, brak windy
i podjazdów dla niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, kontrolowanie Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywanie i przekazywanie szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością i kontrolą warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Kontrolowanie obrotu produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1
 • Przyjmowanie i opracowywanie pod względem merytorycznym wniosków w postępowaniu o udzielanie oraz wygaszanie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz punktu aptecznego
 • Opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny oraz placówkę obrotu pozaaptecznego
 • Opracowywanie wystąpień do Izby Aptekarskiej w sprawie wydania opinii stwierdzającej rękojmię należytego prowadzenia apteki
 • Sprawowanie nadzoru w przedmiocie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych
 • Monitorowanie braków dostępności punktów leczniczych
 • Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe : 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • prawo jazdy kategorii" B"
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość ustawy Prawo Przedsiębiorców w części dot. kontroli działalności gospodarczej
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
brak

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.03.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Plebiscytowa 5
  45 - 380 Opole


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu, ul. Plebiscytowa 5, 45-361 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 453 98 24 ; mail : .
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
 1. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie: zasadnicze w wysokości 5118,23 zł brutto + dodatek stażowy.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/453-98-24.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf


WYNIKI NABORU

brak ofert kandydatek/kandydatów

Wytworzył(a): Małgorzata Kujawa
Wprowadził(a): Dąbrowska Anna
Opublikował(a): Dąbrowska Anna
Liczba wyświetleń: 502

Data wytworzenia: 2019-02-18 08:57:13
Data publikacji: 2019-02-18 09:10:34
Ostatnio aktualizował(a): Dąbrowska Anna
Data ostatniej zmiany: 2019-03-08 09:50:24

Historia zmian artykułu:
2019-03-08 09:50:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dąbrowska Anna, v. 5
2019-03-08 09:49:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dąbrowska Anna, v. 3
2019-02-18 14:20:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dąbrowska Anna, v. 2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.