Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta ds. kadrowo-księgowych - WIF

Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta ds. kadrowo-księgowych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-05-24
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaasystent
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 47026 z dnia 07 maja 2019 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

asystent
do spraw: kadrowo-księgowych


Kadry

Wymiar etatu: 1/2

    Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
ul. Plebiscytowa 5
45-361 Opole

WARUNKI PRACY
Praca w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu, w niepełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Inspektoratu.
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń, zasiłków i innych należności z tytułu stosunku pracy oraz innych umów.
 • Prowadzenie ewidencji majątku Inspektoratu.
 • Realizowanie obowiązków płatnika w zakresie składek i funduszy ZUS oraz podatku dochodowego.
 • Wprowadzanie danych do Informatycznego Systemu Obsługi Państwa TREZOR.
 • Obsługa finansowa Inspektoratu w systemie NBE, terminowe regulowanie zobowiązań i odprowadzanie dochodów budżetu państwa.
 • Sporządzanie okresowej sprawozdawczości o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz wystawianie zaświadczeń.
 • Prowadzenie spraw dotyczących działalności socjalnej w ramach ZFŚS.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • staż pracy: co najmniej 6 lat na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i kodeks pracy.
 • Znajomość przepisów z zakresu: finansów publicznych, rachunkowości, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, gospodarowania składnikami majątku .
 • Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszy.
 • Samodzielność, terminowość i rzetelność.
 • Umiejętność sprawnego planowania i organizacji pracy.
 • Umiejętność obsługi komputera MS OFFICE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Plebiscytowa 5
45-380 Opole
z dopiskiem: dotyczy ogłoszenia o naborze nr 47026


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu, ul. Plebiscytowa 5, 45-361 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 453 98 24 ; mail :
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
 1. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi około 1.715,66 zł + dodatek stażowy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie
nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 77/453-98-24.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf

Wyniki naboru

Oferty kandydatek/kandydatów nie spełniły wymagań formalnych.

Wytworzył(a): Aleksandra Grzebieniowska
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra
Opublikował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Liczba wyświetleń: 235

Data wytworzenia: 2019-05-07 08:59:26
Data publikacji: 2019-05-07 09:00:51
Ostatnio aktualizował(a): Trocha Barbara
Data ostatniej zmiany: 2019-06-14 10:42:48

Historia zmian artykułu:
2019-06-14 10:42:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, v.2
2019-05-07 09:02:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.