Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora farmaceutycznego - WIF

Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora farmaceutycznego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-11-20
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor farmaceutyczny
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 37304 z dnia 06 listopada 2018 r.

Opolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny

DZIAŁ NADZORU

Wymiar etatu: 1/1

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
    ul. Plebiscytowa 5
    45-361 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

    Opole

WARUNKI PRACY

Praca w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu, w pełnym wymiarze czasu pracy, brak windy
i podjazdów dla niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu
 • Kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • Kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych
 • Kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
 • Przyjmowanie i opracowywanie pod względem merytorycznym wniosków z załącznikami w postępowaniu o udzielanie oraz wygaszanie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz punktu aptecznego
 • Opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego
 • Opracowywanie wystąpień do Izby Aptekarskiej w sprawie wydania opinii stwierdzającej rękojmię należytego prowadzenia apteki

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • Znajomość przepisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne
 • Znajomość przepisów Ustawy o Przeciwdziałniu Narkomanii
 • Znajomość Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • PRAWO JAZDY KAT. "B"

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 listopada 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Plebiscytowa 5
45 - 380 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu, ul. Plebiscytowa 5, 45-361 Opole.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 77 453 98 24 ; mail : .
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie: zasadnicze w wysokości około 3 486,00 zł + dodatek stażowy

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/453-98-24.

 

Wyniki naboru

brak ofert kandydatek/kandydatów

Wytworzył(a): Małgorzata Kujawa
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra
Opublikował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Liczba wyświetleń: 313

Data wytworzenia: 2018-11-05 11:46:20
Data publikacji: 2018-11-06 08:05:56
Ostatnio aktualizował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2018-11-26 10:33:14

Historia zmian artykułu:
2018-11-26 10:33:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.3
2018-11-06 08:06:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.