Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - WIF

Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-05-22
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskapełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 26688 z dnia 08.05.2018 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

do spraw: obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego

samodzielne stanowisko

Wymiar etatu: 1/8

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
    ul. Plebiscytowa 5
    45-361 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

    Opole

WARUNKI PRACY

Praca w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu, w niepełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie oraz nadzorowanie jego realizacji
 • Realizowanie zadań Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu z zakresu obronności cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa( co najmnie raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.a)
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających
 • Udział w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowegoorganizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiegooraz opracowywanie dokumentacji z ich przebiegu.
 • Opracowanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy tworzeniu procedur i planów z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne"
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych przez ABW
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów dotyczących spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
 • znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • znajomość Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • odpowiedzialnośc i sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentów potwierdzajacych spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.05.2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
  ul. Plebiscytowa 5
  45 - 380 OPOLE

z dopiskiem (dotyczy oferty nr 26688)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie: zasadnicze w wysokości około 416,00 + dodatek stażowy
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel 77/ 453-98-24.

WYNIKI NABORU

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANA OSOBA:

Marek Witkowski,  zam. Opole

 

 

Wytworzył(a): Małgorzata Kujawa
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra
Opublikował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Liczba wyświetleń: 479

Data wytworzenia: 2018-05-08 08:48:58
Data publikacji: 2018-05-08 08:49:03
Ostatnio aktualizował(a): Dąbrowska Anna
Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 14:17:35

Historia zmian artykułu:
2018-06-04 14:17:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dąbrowska Anna, v. 3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.