Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

KONTROLE WYKONANE W 2015 ROKU

Wytworzył(a): Dąbrowska Anna
Wprowadził(a): Dąbrowska Anna
Opublikował(a): Dąbrowska Anna
Liczba wyświetleń: 1362

Data wytworzenia: 2015-04-08 11:57:41
Data publikacji: 2015-04-08 11:58:09
Ostatnio aktualizował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-01-23 12:17:03

Historia zmian artykułu:
2017-01-23 12:17:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.8
2017-01-11 09:52:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dąbrowska Anna, v. 7
2016-04-07 14:02:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dąbrowska Anna, v. 6
2015-10-06 14:30:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dąbrowska Anna, v. 5
2015-10-05 09:03:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.5
2015-08-12 07:31:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, Przeniesienie z sekcji "Wykonane kontrole" do sekcji "Rok 2015"
2015-04-08 12:39:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki