Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO W OPOLU ZA 2018 ROK

Wytworzył(a): Dorota Miśkowiak
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra
Opublikował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Liczba wyświetleń: 233

Data wytworzenia: 2019-05-10 08:42:22
Data publikacji: 2019-05-10 08:42:39
Ostatnio aktualizował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 08:49:34

Historia zmian artykułu:
2019-05-10 08:49:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2
2019-05-10 08:48:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2
2019-05-10 08:45:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki