Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn
informacji publicznej

zapytanie ofertowe na ubezpieczenia samochodu służbowego Skody Rapid

Wytworzył(a): Trocha Barbara
Wprowadził(a): Trocha Barbara
Opublikował(a): Trocha Barbara
Liczba wyświetleń: 159

Data wytworzenia: 2019-09-17 10:52:57
Data publikacji: 2019-09-17 10:53:48
Ostatnio aktualizował(a): Trocha Barbara
Data ostatniej zmiany: 2019-09-23 10:12:27

Historia zmian artykułu:
2019-09-23 10:12:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, v.8
2019-09-23 10:11:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, v.7
2019-09-17 10:59:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, Przeniesienie z sekcji "Zapytania ofertowe 2019" do sekcji "Zapytania ofertowe"
2019-09-17 10:59:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, 4
2019-09-17 10:58:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, 3
2019-09-17 10:56:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Trocha Barbara, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki