Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

Główny Inspektorat Farmaceutyczny https://www.gif.gov.pl/


Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl/


Naczelna Izba Aptekarska http://www.nia.org.pl/


Opolska Okręgowa Izba Aptekarska http://www.ooia.pl/


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/


Narodowy Fundusz Zdrowia http://www.nfz.gov.pl/


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia http://www.nfz-opole.pl/


Główny Inspektorat Sanitarny http://www.gis.gov.pl/


 

Wytworzył(a): Grzebieniowska Aleksandra
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra
Opublikował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1782

Data wytworzenia: 2014-11-17 12:41:33
Data publikacji: 2014-11-17 12:48:58
Ostatnio aktualizował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-10-03 08:19:22

Historia zmian artykułu:
2016-10-03 08:19:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.2
2015-10-05 09:04:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki