Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw - WIF

Biuletyn
informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Opolu odbywa się zgodnie z postanowieniami:

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.2096 z późn.zm.),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46),
  3. Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, nr 14, poz.67).

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Inspektoratu tzn. w godzinach 7.30 – 15.30.

 


Skargi i Wnioski

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00 – 12.00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skarga lub wniosek zgłoszone zostają ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, dane wnoszącego skargę oraz zwięzły opis treści sprawy.

Wnioski oraz inne dokumenty i pisma dotyczące wydawania zezwoleń lub udzielania zgody, a także wnioski w innych indywidualnych sprawach są przyjmowane w sekretariacie Inspektoratu.


Przyjmowanie korespondencji

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j.Dz.U. z 2018, poz.180), WIF w Opolu informuje o następujących możliwościach dostarczania dokumentów:

  1. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - w celu doręczenia dokumentów elektronicznych udostępniony został adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP-  /WIFOPOLE/skrytka. Aby złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl) uwierzytelnione profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznie wygenerowanym urzędowym potwierdzeniem przedłożenia (UPP).
  2. Za pomocą poczty elektronicznej urzędu -  o adresie . Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 10 MB wraz z załącznikami.
  3. Osobiście lub za pomocą dostawcy usług pocztowych w godzinach pracy urzędu. Informatyczne nośniki danych, na których może zostać doręczony dokument:
  •     płyta CD/DVD
  •     pendrive
  •     dysk zewnętrzny

    Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

Wytworzył(a): Grzebieniowska Aleksandra
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra
Opublikował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Liczba wyświetleń: 3056

Data wytworzenia: 2014-11-14 11:30:57
Data publikacji: 2014-11-14 11:30:59
Ostatnio aktualizował(a): Grzebieniowska Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2019-04-25 12:42:46

Historia zmian artykułu:
2019-04-25 12:42:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.6
2015-10-05 08:48:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v.5
2014-11-14 11:32:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v1
2014-11-14 11:31:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Grzebieniowska Aleksandra, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.